Provedba projekta “Stablo dobre veze”

Učenici Ekonomske škole i Tehničke škole Nikole Tesle kroz redovno sudjelovanje u aktivnostima preventivnog programa se uče kroz pozitivne i slikovite praktične primjere o pozitivnim i društveno prihvatljivim obrascima ponašanja među odnosima u partnerskim vezama. Nakon brige o konjima i stjecanju znanja o pravilima ponašanja u radu sa konjima na primjeru stabla dobre veze percipiraju naučeno i doživljeno, te tako usvajaju poželjne obrasce ponašanja u partnerskim odnosima.