PROVEDBA PROJEKTA „IZ ŠKOLSKE KLUPE NA KONJA“

Korisnici projekta u prethodnom su razdoblju uz pomoć trenera jahanja usvajali osnovne vještine jahanja po metodama hoda, kasa i laganog galopa. Samostalno su opremali i čistili konje za jahanje, a pri tome su bili jedni drugima međusobna pomoć i podrška, uz uvažavanje individualnih mogućnosti i interesa. Sudjelovali su i u provedbi programa terapijskog jahanja namijenjenog djeci s teškoćama u razvoju kao pomoćnici pri uzjahivanju na konja, vođenju konja, kao i postranični pomagači.