IZVRŠAVANJE POSEBNE OBVEZE HUMANITARNOG RADA KROZ PROVEDBU TROGODIŠNJEG PROGRAMA „U ZDRAVOM OKRUŽENJU ZDRAV DUH I TIJELO“

Mladi koji izvršavaju odgojnu mjeru izvršenja posebne obveze humanitarnog rada, a koje nam upućuje Centar za socijalnu skrb Vukovar u sklopu ovog programa u trećoj godini provedbe uključeni su u aktivnosti rada sa konjima i redovni program treninga jahanja koji obuhvaća složenije radnje koje se zahtijevaju od jahača prilikom vježbi u jahalištu uz pomoć dresurnih elemenata. Do sada naučene vještine i postignuti rezultati prikazani su u slikama.