Donacija Vodovoda grada Vukovara d.o.o.

Vodovod grada Vukovara d.o.o. odobrio je konjičkom klubu donaciju u iznosu od 300 EUR za održavanje aktivnosti terapijskog jahanja. Sredstva će se utrošiti za nabavu hrane za konje u aktivnostima terapijskog jahanja.