Javni trening preponskog jahanja

Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara odobrio je financiranje projekta „Javni trening preponskog jahanja“. Projektom će se provesti javni trening preponskog jahanja i edukacije o konjičkom sportu za djecu sa svrhom promidžbe konjičkog sporta, razvoja novih sadržaja u Vukovaru i razvoja kapaciteta udruge za organizaciju složenih događanja.

Naziv projekta: Javni trening preponskog jahanja

Ciljevi projekta:

Opći cilj: Potaknuti razvoj lokalnog konjičkog sporta i uključivanje djece u isti

Specifični cilj: Kroz organizaciju javnog događanja stvoriti prepoznatljiv sportski događaj koji će privlačiti kako natjecatelje, tako i buduće jahače i građane željne sportskih događanja i boravka u prirodi.

Iznos sufinanciranja: 50.000 kn

Projekt „Javni trening preponskog jahanja“ provodi se uz financijsku potporu Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara.