Radionice o inkluzivnom turizmu za zaposlenike u turističkom sektoru

Dana 5. i 6. lipnja održane su radionice o inkluzivnom turizmu za zaposlenike u turističkom sektoru.  Obrađene su teme kako prilagoditi poslovanje i komunikacije u turističkim uslugama radi bolje prilagodbe i privlačenja turista s invaliditetom. U sklopu radionice na praktičnom primjeru konjičkog kluba Dunavski raj prikazane su prilagodbe u prostoru te radu s turistima s invaliditetom.

Radionice su provedene u sklopu projekta  „Razvoj usluge savjetovanja turističkom sektoru za pristup turistima s invaliditetom” koji je sufinanciran sredstvima Ministarstva turizma i sporta.