PRIPREMNE AKTIVNOSTI ZA BORAVAK U KK DUNAVSKI RAJ

Kroz provedbu prve godine trogodišnjeg programa „Socio-in mreža socijalnih usluga u Dunavskom raju“ u aktivnostima učenja rada s konjima korisnike programa korisnike OŠ Nikole Andrića upoznali smo sa konjima, vođenjem konja na pašu, hranidbom i pojidbom konja. Na taj način korisnike pripremamo za daljnje aktivnosti programa i način rada sa konjima, te potrebnim sredstvima za rad KK Dunavski raj.