Projekt “Terapija za sve”

Uz potporu Vukovarsko-srijemske županije, kroz projekt “Terapija za sve” redovito provodimo terapijska jahanja za djecu s invaliditetom. Na aktivnostima redovito sudjeluju učenici osnovne škole Josipa Matoša iz Vukovara. Aktivnosti se provode uz sudjelovanje fizioterapeuta te stručnog kadra kluba. Projekt se provodi sredstvima iz Javnog natječaja za sufinanciranje/financiranje projekata i programa koje provode udruge za terapijsko jahanje u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2023. godinu.