UČENJE JAHAČIH VJEŠTINA KROZ IZVRŠAVANJE POSEBNE OBVEZE HUMANITARNOG RADA

Kroz provedbu prve godine trogodišnjeg programa „Socio-in mreža socijialnih usluga u Dunavskom raju“ mlade koji izvršavaju posebnu obvezu humanitarnog rada učili smo osnovama jahačih vještina koje obuhvaćaju: čišćenje konja prije jahanja, opremanje konja, metodama koje se upotrebljavaju za stjecanje vještina samostalnog upravljanja konjem u hodu i kasu, te rasedlavanju konja nakon jahanja.