„IRIS – inkluzivne rute Istočne Slavonije“

UZOSIO Golubica Vukovar dana 13.05.2024. godine organizirala je za svoje korisnike i njihovu pratnju izlet na Vukovarski vodotoranj koji je organiziran u sklopu projektnih aktivnosti projekta pod nazivom „IRIS – inkluzivne rute Istočne Slavonije”. Program je bio prilagođen osobama s intelektualnim teškoćama. Uz razgled grada i područja oko vodotornja, nakon ručka posjetili smo i Vukovarski vodotoranj uz vodstvo stručnjaka koji su nas na prilagođen način upoznali sa vodotornjem i ispričali priču o njemu.

Projekt je odobren od strane Ministarstva turizma i sporta u sklopu Javnog natječaja za sufinanciranje projekata udruga u turizmu u 2023. Nositelj projekta je Udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem „Golubica“ Vukovar, a partneri na projektu su Konjički klub Dunavski raj, Turistička zajednica grada Vukovara i turistička agencija Kulen travel d.o.o.