„IRIS – inkluzivne rute Istočne Slavonije“

Dana 3. i 4. lipnja 2024. godine u sklopu projekta „IRIS – inkluzivne rute Istočne Slavonije“,  organizirane su radionice namijenjene zaposlenicima u turističkom sektoru, turističkim vodičima, interpretatorima i svima koji žele svoje poslovanje usmjeriti na tržišni segment turista s invaliditetom. Obradile su se teme kako prilagoditi turističke usluge organiziranih posjeta osoba i grupa osoba s invaliditetom radi bolje prilagodbe i privlačenje turista s invaliditetom.

žProjekt je odobren od strane Ministarstva turizma i sporta u sklopu Javnog natječaja za sufinanciranje projekata udruga u turizmu u 2023. Nositelj projekta je Udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem „Golubica“ Vukovar, a partneri na projektu su Konjički klub Dunavski raj, Turistička zajednica grada Vukovara i turistička agencija Kulen travel d.o.o.