„Naš doprinos zajednici“

PROJEKT: „Naš doprinos zajednici“ DAVATELJ FINANCIJSKE POTPORE: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta NOSITELJ: Konjički klub Dunavski raj PARTNERI: Veleučilište Lavoslav Ružička, Tehnička škola Nikole Tesle, Osnovna škola Josipa Matoša, Grad Vukovar

RAZVOJ SOCIJALNIH USLUGA U PODRUČJU POSEBNE DRŽAVNE SKRBI

Nastavak provedbe druge godine trogodišnjeg programa financiranog od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu od 220.000,00 kn. Program se provodi u partnerstvu sa Centrom za socijalnu skrb Vukovar, OŠ Josipa Matoša, OŠ Dragutina Tadijanovića i OŠ Siniše Glavaševića iz Vukovara. Druga godina programa se nastavlja kroz pružanje socijalnih usluga izvršavanja […]