Razvoj socijalnih usluga u području posebne državne skrbi

Početak provedbe prve godine trogodišnjeg programa financiranog od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu od 220.000,00 kn. Program se provodi u partnerstvu sa Centrom za socijalnu skrb Vukovar, OŠ Josipa Matoša, OŠ Dragutina Tadijanovića i OŠ Siniše Glavaševića iz Vukovara. Programom se pružaju socijalne usluge izvršavanja posebne obveze humanitarnog rada […]