EU projekt „NA LEĐIMA KONJA DO NOVE BUDUĆNOSTI“

Naziv projekta korisnika/partnera u projektu Naziv: „Na leđima konja do nove budućnosti “ Korisnik projekta: Konjički klub Dunavski raj Partneri u projektu: Udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem Golubica Vukovar i Lokalna akcijska grupa Srijem Kratki opis projekta Ciljna skupina ovog projekta jesu 20 osoba s intelektualnim teškoćama koje će kroz praktičnu obuku za rad […]