RAZVOJ SOCIJALNIH USLUGA U PODRUČJU POSEBNE DRŽAVNE SKRBI

Nastavak provedbe treće godine trogodišnjeg programa financiranog od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu od 220.000,00 kn. Program se provodi u partnerstvu sa Centrom za socijalnu skrb Vukovar, OŠ Josipa Matoša, OŠ Dragutina Tadijanovića i OŠ Siniše Glavaševića iz Vukovara. Treća godina programa se nastavlja kroz pružanje socijalnih usluga izvršavanja […]

Javne potrebe u sportu za 2016. godinu

Sportski program je financiran od strane Grada Vukovara u cilju podrške javnih potreba u sportu za 2016. godinu namjenjenog razvoju konjičkog sporta u iznosu od 25.000,00 kn.  

Inkluzivni volonteri

Projekt je financiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja iz područja izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovnja namjenjenog razvoju volonterizma mladih u iznosu od 80.000,00 kn.