Razvoj preventivnog programa kroz međusektorusku suradnju sa lokalnim dionicima

Projekt „Razvoj preventivnog programa kroz međusektorusku suradnju sa lokalnim dionicima“ financiran je od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu od 120.000,00 kn. TRAJANJE PROJEKTA  je u razdoblju od 1.12.2018. do 30.11.2019. NOSITELJ PROJEKTA: Konjički klub Dunavski raj, a partneri su Osnovna škola Nikola Tesla i Osnovna škola Josip Matoš. OPĆI […]

Projekt „Razvoj preventivnog programa kroz međusektorusku suradnju sa lokalnim dionicima“

Projekt „Razvoj preventivnog programa kroz međusektorusku suradnju sa lokalnim dionicima“ financiran je od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu od 120.000,00 kn. TRAJANJE PROJEKTA  je u razdoblju od 1.12.2018. do 30.11.2019. NOSITELJ PROJEKTA: Konjički klub Dunavski raj, a partneri su Osnovna škola Nikola Tesla i Osnovna škola Josip Matoš. OPĆI […]

JAVNE POTREBE U SPORTU ZA 2018. GODINU

Sportski program je financiran od strane Grada Vukovara u cilju podrške javnih potreba u sportu za 2018. godinu namjenjenog razvoju konjičkog sporta u iznosu od 25.000,00 kn.

„STABLO DOBRE VEZE“

Projekt „Stablo dobre veze“ financiran je od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja u iznosu od 163.683,33 kn. TRAJANJE PROJEKTA  je u razdoblju od 1.12.2018. do 31.07.2019. NOSITELJ PROJEKTA: Konjički klub Dunavski raj, a partneri su Tehnička škola Nikole Tesle Vukovar, Ekonomska škola Vukovar i Grad Vukovar. OPĆI CILJ: . U partnerstvu s 3 institucije iz […]

„RAZVOJ PUDUZETNIČKOG PONAŠANJA“

Projekt „Razvoj poduzetničkog ponašanja“ financiran je od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu od 70.000,00kn. TRAJANJE PROJEKTA  je u razdoblju od 1.12.2018. do 30.11.2019. NOSITELJ PROJEKTA: Konjički klub Dunavski raj, a partner je Osnovna škola Josipa Matoša Vukovar. OPĆI CILJ: Povećati mogućnosti mladima s invaliditetom na području posebne državne skrbi […]